• 664-959-366
 • feniks.swidwin@wp.pl
 • Świdwin, Polska

O Nas

Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „Feniks” Świdwin

  • Siedziba Klubu: Plac Lotników 2/6, 78-300 Świdwin
  • 05 sierpnia 2014 r. – powstanie  LKS FENIKS Świdwin (stowarzyszenie zwykłe)
  • 14 sierpnia 2015 r. – powstanie  UKL FENIKS Świdwin (uczniowski klub sportowy)
  • Osobowość prawna: na podstawie wpisu do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonych przez Starostę Świdwińskiego pod numerem 30 w dniu 03 września 2015 r.

 

  • NIP:   672-208-21-05
  • Regon: 362565428
  • Numer konta bankowego – BGŻ BNP Paribas oddział w Świdwinie  nr 32 2030 0045 1110 0000 0416 5000

 

 • Liczba sekcji – dwie – w tym:

 

  • Biegacze – grupa trenująca skoki w dal oraz biegi od sprintów po maratony; sekcja podzielona na trzy kategorie wiekowe:
   • dzieci – 6 – 11 lat
   • młodzież 12-18 lat
   • seniorzy-weterani

 

  • Miotacze – grupa trenująca dyscypliny rzutowe – pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem, rzut piłeczką palantową oraz sporty siłowe –
   • młodzież
   • seniorzy-weterani

 

  • Liczba członków Klubu: 15 osoby
  • Liczba uczestników zajęć: 60 osób
  • Klub posiada: Licencję Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
  • Trenerzy: Joanna Kruk, Kamil Piotrowski