• 664-959-366
 • feniks.swidwin@wp.pl
 • Świdwin, Polska

Cele statutowe UKL „Feniks” Świdwin

Cele statutowe na podstawie  Statutu Klubu:                      

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 2. Propagowanie i organizowanie życia sportowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta i gminy Świdwin.
 3. Zrzeszenie osób pragnących uprawiać lekkoatletykę i sporty siłowe oraz stworzenie im warunków  do ich uprawiana.
 4. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczenie ich na prowadzenie działalności statutowej Klubu.
 5. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania Klubu oraz poza nim.
 6. Upowszechnianie właściwych postaw członków Klubu w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia.
 7. Działalność na rzecz integracji społeczności powiatu świdwińskiego.

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizację grup ćwiczeniowych w zależności od wieku członków klubu oraz rodzaju konkurencji lekkoatletycznych i siłowych.
 2. Prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego w formie treningów i innych zajęć szkoleniowych.
 3. Organizację bądź uczestniczenie w imprezach sportowych odbywających się na obszarze działania klubu i poza nim.
 4. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań statutowych Klubu.
 5. Organizację rekreacji i życia towarzyskiego wśród członków Klubu

Dokumenty Klubu:

STATUT zatwierdzony_2021.01.29

Zaświadczenie Starosty 2022.10.14