• 664-959-366
  • feniks.swidwin@wp.pl
  • Świdwin, Polska

Szkolenie zawodników i trenerów

Szkolenie zawodników i trenerów Od początku swojej działalności  Klub zorganizował pięć letnich obozów sportowych dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia, w których wzięło udział ponad 60 osób. Udział w tych obozach wpłynął znacząco na poprawę wytrzymałości i sprawności jego uczestników, co potwierdzają osiągane wyniki. A w przypadku dzieci młodszych zachęcił ich jeszcze bardziej do systematycznego uczęszczania na zajęcia.

Program Lekkoatletyka dla każdego!

Program Lekkoatletyka dla każdego! Od roku 2017 Klub, jako jedyny w powiecie świdwińskim, rozpoczął realizację nieodpłatnych zajęć lekkoatletycznych w ramach ministerialnego programu Lekkoatletyka dla każdego! skierowanego do dzieci klas 1-3 i 4-6. W ramach tego projektu najmłodsi zawodnicy trzy razy w tygodniu uczestniczą w zajęciach lekkoatletycznych. W całym okresie realizacji programu reprezentowali nasz Klub startując z  zawodach na szczeblu wojewódzkim […]

Czwartki Lekkoatletyczne

Czwartki Lekkoatletyczne Od 2015 roku najmłodsi zawodnicy Klubu uczestniczą w rywalizacji ze swoimi rówieśnikami w ramach projektu CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE. Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia zawodów w Świdwinie zmuszeni jesteśmy dojeżdżać do Białogardu, co generuje dodatkowe koszty dla rodziców.  Finał zawodów odbywa się w Łodzi. Najlepszy rezultat zmagań na szczeblu ogólnopolskim: I miejsce w rzucie piłeczką palantową w Ogólnopolskim Finale […]